กวาดล้างคาสิโนออนไลน์ ได้จริงหรือแค่นโยบาย

 

การเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่น อาจจะทำให้คนดูเกิดอาการเบื่อกับเหตุการณ์เหล่านี้จนชินแล้ว ถึงแม้ว่าต่อให้แจ้งว่าจะปราบปรามการพนันให้หมดไปจากสังคม นั้นไม่มีทางเป็นจริงได้ เพราะส่วนใหญ่ตำรวจจะเป็นลูกสมุนของนักการเมือง อีกอย่างนักการเมืองด้วยกันย่อมรู้ดีว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเช่นไร จึงส่งผลให้การกวาดล้างเรื่องการพนันที่อยู่ในรูปแบบบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ทำได้ยาก เมื่อมีคนรู้แหล่งจะย้ายไปทำที่ใหม่ตลอด ตำรวจช่วยกันปิดบัง ช่วยเหลือเรื่องไม่ดีแบบนี้ อย่าที่รู้ว่าหากจะพูดเรื่องเบื้องหลังของบ่อน คาสิโนออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งที่ตั้งอยู่ตามชายแดน และที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างพากันเติบโตขึ้นทุกวัน นั้นคงเพราะอำนาจเงิน ถ้าจะพัฒนาประเทศถ้ารัฐบาลต้องการการปรับปรุงแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการพนันในประเทศ ควรหันมาทำเรื่องธุรกิจการพนันให้ขยายวงกว้างขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากการกระทำแบบนี้ในต่างประเทศทางยุโรปได้มีการทำตามนโยบายนี้ตลอดมา จนทำให้มีเงินไหลเข้าประเทศจำนวนมหาศาลเพราะมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศเดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่มีชื่อเสียงตามประเทศต่างๆ ที่เปิดให้มีธุรกิจการพนันคาสิโน ในต่างประเทศที่รัฐมีนโยบายแบบนี้จะนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศให้เกิดความสวยงาม เช่น แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสนุก สวนสาธารณะ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไห้มาถ่ายรูป ส่งผลให้ประเทศมีเงินไหลเข้าจำนวนมาก จากการศึกษาสถิติของต่างประเทศที่มีการเล่นการพนันและมีการทำธุรกิจบ่อนคาสิโนทุกรูปแบบนั้น ในแต่ละประเทศจะมีปรัชญาที่แตกต่างออกกันไป เพราะปรัชญาของแต่ละประเทศจะบ่งบอกถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของตัวมันเองทั้งสิน

ประเทศแรกที่เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายคือประเทศราชอาณาจักร โดยทางรัฐบาลได้มีนโยบายโดยที่มีความเป็นมาทามกลางความขัดแย่งของปรัชญาการพนันสองอย่าง สิ่งแรกคือการพนันเป็นการทำลายจริยธรรมและควรกำจัดให้หมดสิ้นไป สิ่งที่สองคือการยอมรับและการแพร่หลายของการพนัน จึงทำให้การพนันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เหมาะสมในเรื่องที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่มีประโยชน์ได้ โดยผ่านการอนุญาตจากรัฐบาลและการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของบ่อน และเพื่อความหลากหลายของการพนันจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมเด็ดขาด การดำเนินธุรกิจการพนันจะต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อมาผู้เล่นการพนันในบ่อนคาสิโนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสุดท้ายคือเด็กและผู้ด้อยโอกาสจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันโดยเด็ดขาด นโยบายเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในราชอาณาจักรเท่านั้น แต่มีในประเทศอังกฤษด้วย ยังเป็นที่ชัดเจนอีกว่าอังกฤษเป็นผู้นำคาสิโนในสมัยแรกๆ และมีจำนวนมากเป็นพันแห่ง

 


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3-4653 ถนนวิภาวดีรังสิต
อาคารเล้าเป้งง้วน 24 ชั้น 6567 ซอยเฉยพ่วง แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 87
โทร : 02-618-9933 โทรสาร : 02-618-9487-3